Liseberg har nu lagt ut en länk på www.liseberg.se med intresseanmälan för sommarjobb under säsongen 2021. Varken Liseberg eller Gröna Lund har fått klartecken att få öppna till sommarsäsongen 2021 men man har stor förhoppning till den nya pandemilagen och att denna ska göra det möjligt att öppna som tänkt i slutet på april.

För att kunna öppna som planerat så måste man börja rekryteringen ganska så omgående och Liseberg har då valt att öppna för intresseanmälan. Detta så att man kan vara redo om och när det blir dags.

Detta får vi ändå se som en typ av glädjebesked och för dig som är intresserad så in och skicka en intresseanmälan direkt.

Till intresseanmälan