Liseberg framtida expansion.

Som många av er redan vet så förvärvade Liseberg för ett par år sedan bland annat Saabs gamla växellådsfabrik mer korrekt så heter fastigheterna Skår 40:16 och Skår 40:17. Den sistnämnda är delvis avstyckad och såld till Volvo.

Det är på fastigheten Skår 40:17 som det grävs just nu. Volvo håller på att utföra ett parkeringsgarage och ovanpå detta ett Volvo upplevelsecenter. Detta parkeringsgarage skall även kunna nyttjas av besökare till Liseberg.

Göteborgs Stad detaljplan över Lisebergs utbyggnad

För er som var på Liseberg nyligen så vet ni att där Saabs gamla växellådsfabrik låg, numera är Lisebergs parkering.

Så kommer det dock inte att förbli om det blir enligt plan.

Tanken är att Liseberg skall anlägga personalutrymmen, lagerlokaler och utöka befintlig nöjespark på den norra delen av fastigheterna. Vad som är extra intressant med detta är att enligt detaljplan så har Liseberg tillåtelse att bygga en cirka 10 000kvm stor lokal som kan innehålla olika åkattraktioner (eller ytterligare en dark ride). Det innebär i praktiken en mer väder- och säsongs-oberoende park.

Man har också fått tillåtelse att uppe på taket på denna lokal utöka nöjesparken ytterligare.

För att bygga ihop den befintliga parken med expansionen så kommer man att anlägga någon form av gångväg/bro och troligen kommer den att anläggas i närheten av Balder alternativt i närheten av Valkyria.

Det finns även planer för framtida utbyggnad av vattenparken Liseberg Oceana i den mellersta delen av fastigheten.

Ytterligare ett hotell finns också med i planerna.

Göteborgs Stad detaljplan över Lisebergs utbyggnad

När dessa expansioner kan tänkas ske har vi inga uppgifter om. Tänk på att det finns planer för nya attraktioner i befintlig park, hotellet är under uppbyggnad, Liseberg Oceana är under uppbyggnad och om mindre än två år så ska Liseberg fira 100 år. Därav tror vi inte att dessa expansioner kommer att ske i närtid. Vi kan inte heller garantera att alla uppgifter stämmer och planerna kan ändras under tidens gång.