Liseberg Grand Curiosa Hotel - Oceana - Luna Park - News Update

Nästa år firar Liseberg 100 år och det gör man ordentligt. Inte bara inne på Liseberg men även utanför.

Just nu så byggs Liseberg Grand Curiosa Hotel för fullt. Men vad är det som händer där inne? Kolla på videon nedan för att få reda på mer.

Samtidigt byggs Lisebergs vattenpark Oceana och även här händer det massor. Vad för attraktioner kan vi vänta oss? vem blir leverantör? Även detta finner du i videon.

Luna Park är den nya delen av Liseberg inne i parken och här bygger man just nu Turbo en SidecarXL från Technical park rides och Tempus en Nebulaz från Zamperla. Men det stoppar inte där. Det förbereds samtidigt för fullt för en ny berg och dalbana. En Family Boomerang från Vekoma.

Liseberg Grand Curiosa Hotel – Oceana – Luna Park – News Update